Vaccinatie Paard/Veulen

Als Paardeneigenaar en stalhouder zijn wij samen verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van uw paard. Met goede voeding, voldoende beweging en het juiste stalklimaat, zorgen wij voor de omstandigheden om uw paard zo gezond mogelijk te houden. Met veel paarden samen op ons bedrijf is het goed om stil te staan bij enkele infectie ziekten die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van uw paard. Dit zijn voornamelijk luchtweginfecties.

INFLUENZA:
Dit veel voorkomende zeer infectieuze virus kan zich uiten in heel verschillende symptomen van neusuitvloeiing en koorts, tot algehele malaise en longontsteking. Het is belangrijk om goed tegen dit virus te vaccineren. De basis enting bestaat uit drie injecties, de eerste twee met 21 tot 92 dagen tussentijd, gevolgd door een derde vaccinatie na een half jaar. Het is belangrijk om deze vaccinatie elk jaar binnen het jaar te herhalen. Daarom is deze vaccinatie op stal verplicht.

RHINOPNEUMONIE:
Deze herpesvirussen veroorzaken verschillende ziekte beelden. EHV4 voornamelijk luchtweg infecties. EHV1 ook luchtweginfecties, maar daarnaast kan dit virus ook abortus en soms ook neurologische problemen veroorzaken. De vaccinatie is verplicht bij drachtige merries bij ons op stal. Het vaccinatie schema voor Rhinopneumonie bestaat uit: Een basisvaccinatie van twee injecties met een tussentijd van 4-6 weken, daarna elk half jaar een herhalingsvaccinatie. Voor drachtige merries geldt een intensiever schema, na basis vaccinatie herhalingsinjecties tijdens de 5e, 7e, en 9e maand van de dracht. Herpes virussen zijn lastiger te bestrijden, vandaar het intensieve vaccinatie schema en zelfs daarna is de bescherming nog niet 100% sluitend, vandaar dat deze vaccinatie aangeraden wordt, maar niet verplicht is op deze stal voor niet drachtige merries.

DROES:
Deze infectie wordt veroorzaakt door een bacterie, de streptococcus equi. De symptomen zijn: koorts, gele neusuitvloeiing en mogelijk verdikte lymfeknopen. Paarden van alle leeftijden kunnen ziek worden, maar de jonge paarden zijn het meest gevoelig. Vaccinatie tegen deze ziekte is mogelijk, maar is zeer intensief: Een basisvaccinatie met vier weken tussentijd, mogelijk bij veulens vanaf een leeftijd van vier maanden. En hervaccinatie om de drie tot zes maanden, afhankelijk van het infectie risico. Door de goede ventilatie in de jonge paarden afdeling en het verblijf in de buitenlucht meerdere uren per dag blijkt droes bij ons op stal tot op heden geen veelvoorkomend probleem te zijn. Vaccinatie tegen droes is daarom een mogelijkheid, maar geen verplichting.